O co chodzi ??

W naszej pielgrzymkowej "rodzinie" zrodziłą się inicjatywa nadania tytułu "Honorowy Pielgrzym" - zasłużonym pielgrzymom za za wybitne i trwale zasługi na rzecz rozwoju i promocji Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu.

Drugim tytułęm który został ustanowiony przy tej okazji jest "Przyjaciel Pielgrzymki", przyznawany osobom indywidualnym lub instytucją w dowód uznania za kreowanie pozytywnego wizerunku Pielgrzymki oraz wsparcie Pielgrzymki, w różnych jej wymiarach.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami przyznawania tych wyróżnień.